HomeDienstenBouwplaatsinrichting

Bouwplaatsinrichting

Binnen VSM, net als binnen heel VolkerWessels, geldt de stelregel “we werken veilig, of we werken niet”. Uiteraard geldt dit ook voor werken op een projectlocatie. Regelmatig wordt op een projectlocatie een tijdelijke werkplek ingericht. Deze tijdelijke werkplek bestaat vaak uit een complete inrichting, bestaande uit tijdelijke voorzieningen op een bouwplaats.

 

Rijplaten

Integraal

Deze BouwPlaatsInrichting wordt integraal door VSM verzorgd. Of het nu gaat om tijdelijke huisvesting, het verzorgen van beschikbaarheid van elektrische spanning op en rond de bouwplaats, of voorzieningen als (afval)water, VSM verzorgt de planning en de uitvoering van deze werkzaamheden voor u. Uiteraard doen we dat integraal en zodanig, dat u als klant vooral uw focus kunt houden op de voorbereiding en uitvoering van uw project en u zich geen zorgen hoeft te maken over de inrichting van de bouwplaats. We werken hiervoor binnen VSM met vaste aanspreekpunten, zodat er een eenduidige en oplossingsgerichte werkwijze wordt gehanteerd.

Kwaliteit

Naast veiligheid is kwaliteit een tweede speerpunt binnen VSM, zeker ook als het gaat om bouwplaatsinrichting. Voorbeelden hiervan zijn de zekerheden die u als klant krijgt. Zo worden de elektrische installaties uiteraard getest en gekeurd voordat ze worden opgeleverd. Een ander voorbeeld is de wateraansluiting. Uiteraard mag de klant ervan uitgaan dat de kwaliteit van deze aansluiting, evenals de kwaliteit van het water zelf, voldoen aan alle gestelde eisen. VSM regelt dit voor u.

 

Begeleiding

Bovenstaande werkzaamheden vertalen zich vaak in complete en complexe projecten. Dergelijke projecten worden door ons dan ook begeleid. Ons team 'Bouwplaatsinrichting' verzorgt een persoonlijke begeleiding bij het ontwerp, de afstemming en de realisatie van het project. Hiermee is geborgd, dat alle eisen en wensen m.b.t. de projecten worden gerealiseerd. Ook na de realisatie van een BPI-project, kunt u uiteraard rekenen op VSM. Het Service- & Onderhoudsteam van VSM is een landelijk opererende afdeling die onderhoud en keuringen realiseert, ook als het gaat om bouwplaatsinrichting.

En mocht er zich in één van de installaties een storing voordoen, is dit team in staat om binnen zeer korte tijd ervoor te zorgen dat de storing wordt opgelost. 

+