HomeCorporate ResponsibilityCO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Als Volker Stevin Materieel BV zijn wij een materieelbedrijf en zelfstandige werkmaatschappij van VolkerWessels. Wij zijn gespecialiseerd in het verhuren, leveren, beheren en onderhouden van een omvangrijk materieelpakket en alle daarbij horende elektrische en werktuigbouwkundige installaties voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Dit betreft infrastructuur binnen de wegenbouw, civiele techniek, spoorwegbouw & netwerken voor energie, water en telecom.

Voor ons materieel zijn wij altijd opzoek naar duurzame ontwikkelingen. Dit wil zeggen dat wij met onze leverancier opzoek zijn naar nieuwe technieken, maar ook dat wij zelf bestaande technieken ombouwen tot duurzamere machines en/ of materieelstukken.

Wij vinden transparantie van groot belang als het gaat om emissies en behaalde reducties. Voor stakeholders binnen en buiten het bedrijf zijn kennisgeving van onze strategie, doelstellingen, vooruitgang en innovaties van groot belang. Het identificeren van alle belanghebbende is een belangrijk doel van dit plan. Een persoonlijke dialoog met direct belanghebbende en het bijsturen van onze strategie op basis van de input van onze stakeholders zijn speerpunten van de organisatie.

 

 

Inzicht

Wat was onze CO2 footprint in het basisjaar 2016? Hoeveel bedroeg de CO2 reductie in de periode daarna? Het antwoord op deze en andere vragen vind je hier in de CO2 footprints en periodieke rapportages.

Reductie

Wat zijn onze CO2 reductiedoelstellingen en welke maatregelen nemen we om deze reductie te behalen? Voor een overzicht zie onze energiemanagementprogramma.

Communicatie

Wat zijn onze doelstellingen en welke resultaten hebben we behaald? Volker Stevin Materieel BV communiceert daar transparant over met alle stakeholders. In ons communicatieplan benoemen we de verschillende communicatievormen.

Initiatieven

Zoals gezegd neemt Volker Stevin Materieel BV haar verantwoording voor toekomstige generaties en dringt haar energieverbruik en haar CO2 uitstoot terug.

Certificaten

+